top of page

İSG Politikası

Firmamız, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmayı taahhüt eder. Bu bağlamda;

Eğitim ve Farkındalık

Çalışanlarımıza düzenli eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık kazandırmayı ve bu bilinci sürekli kılmayı amaçlarız.

Risk Yönetimi

İş süreçlerimizi titizlikle değerlendirir, potansiyel riskleri belirler ve etkili önlemler alarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi hedefleriz.

Donanım ve Ekipman

Çalışanlarımıza, iş güvenliği standartlarına uygun donanım ve ekipman temin ederek güvenli çalışma ortamları sağlarız.

İşbirliği ve Katılım

Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularında aktif bir şekilde katılımını teşvik eder, işbirliği ile güvenli bir çalışma kültürü oluşturmayı amaçlarız.

Yasal Uyumluluk

İlgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlamayı, yerel ve ulusal iş sağlığı güvenliği standartlarına tam anlamıyla uymayı taahhüt ederiz.

Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına bağlı kalarak çalışanlarının güvenliğini her şeyin üzerinde tutar ve sürekli iyileştirme çabalarını sürdürür.

bottom of page