top of page

Çevre Politikası

Firmamız, çevresel sürdürülebilirliği temel prensip olarak benimsemekte ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmektedir. Bu politika doğrultusunda;

Atık Yönetimi

Atık oluşumunu minimize etmek ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla etkili atık yönetim stratejileri geliştiriyoruz.

Enerji Verimliliği

İnşaat süreçlerimizde enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek ve karbon ayak izimizi azaltmak için çaba harcıyoruz.

Doğa Koruma

Projelerimizin planlama aşamasında, doğal habitatları korumak ve biyoçeşitliliği desteklemek amacıyla hassasiyet gösteriyoruz.

Çevre Bilincini Yaygınlaştırma

Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize çevre konularında eğitim vererek çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz.

Yasal Uyumluluk

Çevre mevzuatlarına tam uyum sağlamak ve faaliyetlerimizi yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmek önceliklerimiz arasındadır.

Bu çerçevede, firmamız çevresel etkiyi en aza indirmeyi taahhüt eder ve sürekli olarak çevre performansını iyileştirme çabalarına odaklanır.

bottom of page